DE  CHRISTOFORUSPAROCHIE  IN  CIJFERS

Het grootste deel van de parochie ligt binnen het grondgebied van de gemeente Schagen. Ongeveer 90% van de parochianen is in deze gemeente woonachtig (27 wijken). De overige 10% van de parochianen wonen in Haringhuizen, Barsingerhorn, Kolhorn, Valkkoog en Wieringerwaard  (5 wijken). De parochie heeft dus 32 wijken. Per wijk zijn er twee tot drie wijkcontactpersonen aangesteld. Dit betekent dat er circa 64 wijkcontactpersonen zijn.

*   Het aantal ingeschreven parochianen bedroeg per 1 januari 2022: circa 5300 personen.

*   Het gemiddelde kerkbezoek bedraagt op zondagmorgen 165 personen.

*   Gemiddeld worden er per jaar 16 personen gedoopt.

*   Jaarlijks ontvangen ongeveer 11 kinderen de 1e H. Communie.

*   Er worden ongeveer 7 jongeren jaarlijks gevormd.

*   In de parochie worden er jaarlijks ongeveer 4 kerkelijke huwelijken gesloten.

*   Er zijn ongeveer 20 uitvaarten per jaar.

In de parochie worden veel activiteiten verricht en er is  een groot aantal werkgroepen. De parochie wordt gedragen door ongeveer 350 vrijwilligers. Zoals de heilige Christoforus de drager was van Christus, zo rust de parochie voor een groot deel op de schouders van deze mensen die belangeloos zeer veel werk verzetten voor de parochie.

De parochie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75039788 t.n.v. Parochie St. Christophorus Schagen.